Aanpassingen n.a.v. Corona

Aanpassingen Onderwijspraktijk voorjaar 2020

Sinds half maart zijn de scholen dicht en wordt alleen nog digitaal les gegeven.  de situatie op de scholen zal tot aan de zomer niet meer “normaal” zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de stages van leraren in opleiding, en daarom zijn er qua beoordeling van Onderwijspraktijk A, B en C een aantal aanpassingen doorgevoerd. We hebben bij het maken van aanpassingen geprobeerd een balans te vinden tussen aan de ene kant coulant en flexibel zijn, en aan de andere kant de kwaliteitseisen hoog houden. We willen namelijk garanderen dat het diploma en/of de bevoegdheid die studenten straks krijgen een volwaardig diploma of een volwaardige bevoegdheid is.

Hier vind je de brief die op 17 maart is verstuurd is naar de scholen over de aanpassingen. 

Hieronder vind je per vak een handout met de aanpassingen voor de werkplekbegeleider:

Dit zijn de aangepaste opdrachten die de studenten hebben gekregen: