Nieuwsbrief februari 2020

Voor u ligt de tweede ILO-nieuwsbrief van dit opleidingsjaar. Bedoeld voor al onze partners op de opleidingsscholen en stagescholen. Graag brengen wij u weer op de hoogte van praktische zaken en interessant nieuws. Centraal staat deze keer de vraag hoe we er samen met u voor kunnen zorgen dat studenten theorie en praktijk goed kunnen verbinden; studenten geven vaak aan dat lastig te vinden.

Onderaan de nieuwsbrief vindt u een handig overzicht van data die van belang zijn voor de opleiding van de ILO-studenten die bij u op school stagelopen of werken. We horen het graag als u suggesties of kopij voor de nieuwsbrief heeft!

Veel leesplezier!

Jacobijn Olthoff, Opleidingsdirecteur ILO

 

De uitdaging: verbinden van theorie en praktijk

In de lerarenopleiding neemt het leren op de werkplek een belangrijke plek in. Op de school en in de klas leren studenten in de praktijk en door reflectie op de praktijk wat werkt en wat niet. Dit proces krijgt een extra versnelling of verdieping als studenten erin slagen ook theoretische inzichten te gebruiken bij deze reflectie. Werkplekbegeleiders spelen hierbij een belangrijke rol.

Op de UvA krijgen studenten colleges pedagogiek en (vak)didactiek, waar ze theoretische inzichten opdoen en deze leren omzetten in handvatten die toe te passen zijn in de praktijk. Als de werkplekbegeleider in de voor- en nabespreking van lessen met regelmaat stil staat bij de theoretische onderbouwing van de gemaakte keuzes van de student, kan de verbinding tussen de theorie en de praktijk ook in de klas daadwerkelijk worden gemaakt. Voor werkplekbegeleiders kan het verder prettig zijn om zicht te hebben op de literatuur uit de opleiding. Daarom vindt u hier een kort overzicht van de belangrijkste theoretische inzichten die docenten op de ILO aan de studenten meegeven. Lees hier verder

 

Nieuw format lesbezoekverslagen

Gedurende de opleiding komt er doorgaans twee keer een ILO opleider op lesbezoek. Om studenten te ondersteunen in de voorbereiding en verwerking van dit lesbezoek hebben we een format ontwikkeld. De studenten gaan dit format vanaf februari 2020 gebruiken als er een lesbezoek plaatsvindt. Via deze link kunt u dit format openen. Wellicht kan dit format voor u als werkplekbegeleider ook bruikbaar zijn bij het observeren van lessen.

Naast het nieuwe format hebben wij ook een kijkwijzer ontwikkeld waarmee studenten om feedback kunnen vragen. Deze kunt u hier vinden. Deze kijkwijzer kan eventueel ook gebruikt worden bij de systematische lesobservatie.

 

Conferentie Samen Opleiden; populairder dan ooit

De 180 plekken van de conferentie Samen Opleiden waren dermate snel gevuld dat er dit jaar voor het eerst is gewerkt met een wachtlijst. Het is goed om te merken dat de interesse om elkaar te ontmoeten en samen te werken in het opleiden van leraren groot is. Het centrale thema van deze dag was Opleidingsdidactiek. Speciaal voor de mensen die niet bij de conferentie aanwezig waren; hierbij een kleine greep uit de kennisdeling van die dag. Klik hier om verder te lezen.

 

Masterclass Grote denkers over Onderwijs

Ons onderwijssysteem staat voor grote uitdagingen; het knelt en dat wordt zichtbaar. In de waan van de dag is er vaak weinig ruimte voor reflectie over het onderwijs. Met deze masterclass nemen we de tijd om te denken, vragen te stellen en te discussiëren. Dit doen we vanuit de inzichten en visie van vier meesters in de filosofie: Plato, Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill en John Dewey.

Deze masterclass is voor bestuurder, directies, beleidsmedewerkers en onderwijskundigen in het basis-en voortgezet onderwijs. Het programma wordt gefaciliteerd door prof. Dr. Michael Merry en bestaat uit vier bijeenkomsten op:

  • 3 maart 2020
  • 17 maart 2020
  • 31 maart 2020
  • 14 april 2020

De bijeenkomsten zijn van 14.00-17.00 uur op de Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

 

Belangrijke data

Hieronder vindt u een overzicht van de deadlines waarmee ILO-studenten de komende tijd te maken hebben. Naast de zaken die de student inlevert, hebben we ook aangegeven waar u als werkplekbegeleider een (mogelijke) rol heeft.

 

Vak Student en werkplekbegeleider Inleverdata
Onderwijspraktijk A Student: Levert op de UvA het volgende in:

·    Een verslag

·    Systematische lesobservatie door WPB

·    Praktijkbeoordeling door WPB  (beoordelingsrubric)

 

WPB:

·   De student zal aan u vragen een lesobservatie te doen m.b.v. een (zelf te kiezen) observatieformulier.

·   Daarnaast zal de student u vragen om de beoordelingsrubric in te vullen. De student vult dit ook in zodat de overeenkomsten en verschillen met elkaar besproken kunnen worden.

Voltijd feb. ‘20:
 

31 maart 2020

Pedagogiek en Algemene Didactiek Student:

·     De studenten moeten een opdracht maken voor dit vak

Voltijders gestart feb.’20
 

24 maart 2020

 

Deeltijders gestart feb ‘20
 

21 april 2020

 

Vakdidactiek 1 Student:

·     Mini-ontwerp inleveren (26 maart)

 

 

WPB:

·     Het kan zijn dat de student u vraagt om mee te denken met het mini-ontwerp. Hierbij ontwerpt de student een lessenserie van ongeveer twee lessen en een bijbehorende toets.

Deeltijders gestart sept ‘19
 

26 maart 2020

Educatief  Ontwerpen Student:

·     Ontwerpnotitie inleveren

 

WPB:

·     Het kan zijn dat de student feedback of input vraagt op het educatieve ontwerp.

Voltijders gestart sept.’19 &

Deeltijders 1,5 jaar gestart feb. ‘19

 

9 april 2020