Onderwijs aan de UvA wat meer op afstand

Op de UvA worden er op dit moment voornamelijk online colleges gegeven, zo nu en dan afgewisseld met fysieke bijeenkomsten op de campus (zo’n drie per semester). Ook wordt er anders omgegaan met het lesbezoek op school. Hoewel er momenteel geen inhoudelijke wijzigingen zijn in het onderwijs van de lerarenopleiding, hebben we in de dagelijkse gang van zaken dus het nodige moeten veranderen. Dit vraagt het nodige van de studenten, maar ook van u als begeleider en van ons als opleiding.

 

Onderwijs online en op de campus

Vooropgesteld: ook al geven we voornamelijk online college, inhoudelijk is veel hetzelfde gebleven. De docenten van de ILO behandelen tijdens de (online) colleges dezelfde onderwijskundige en vakdidactische theorieën als voorheen, en studenten worden ook online goed begeleid bij wat ze op school leren. Naast de hoor- en werkcolleges, vindt ook intervisie online plaats.

Tijdens de ‘live’ colleges op de campus wordt er nu extra nadruk gelegd op het modelleren van goed leraarsgedrag voor de fysieke praktijk en bespreken en oefenen we diverse werkvormen die bruikbaar zijn in de klas. Ook komen tijdens deze bijeenkomsten onderdelen uit ons curriculum aan bod die zich niet goed lenen voor online onderwijs (denk aan rollenspellen en de workshop ‘Professioneel Spreken’).

Om 1,5-meter afstand te kunnen garanderen, heeft de UvA richtlijnen opgesteld om de bezettingsgraad van de gebouwen en collegezalen te reguleren. Zo vinden de bijeenkomsten op de campus plaats in kleinere groepjes en komen de alfa-, bèta- en gammastudenten van de lerarenopleiding op verschillende dagen naar de campus. Om te voorkomen dat studenten in de spits moeten reizen, vinden de colleges op de ILO plaats tussen 15 en 20 uur.

 

UvA-onderwijs online; extra alertheid gevraagd

Ondanks alle inzet en aandacht die we vanuit de UvA aan de studenten proberen te geven, is de realiteit dat de studenten slechts drie keer per semester naar de UvA kunnen komen. Hoewel de ILO-docenten inmiddels ervaren zijn in het verzorgen van activerend online onderwijs, beseffen we ook dat we veel vragen van studenten als het gaat om hun zelfstandigheid en motivatie. Daarom ligt er een belangrijke taak om dit extra goed te monitoren, zowel voor ons als opleiding als voor u als begeleider. Merkt u dat uw stagiair moeite heeft met de huidige situatie, of zijn er omstandigheden op school die het lastig maken om bepaalde opdrachten uit te voeren? Neem dan alstublieft zo snel mogelijk contact op met de vakdidacticus van de ILO, of de instituutsopleider. Voor meer algemene vragen kunt u altijd contact opnemen met de stagecoördinator van de ILO, Mirte Engelhart (stage-ilo-fmg@uva.nl).

 

Tot slot het lesbezoek

De docenten van de ILO proberen ook in deze tijd om zoveel mogelijk fysiek bij uw stagiair op lesbezoek te komen. De vakdidacticus, maar ook de school, kan echter de voorkeur uitspreken om in plaats van een fysiek bezoek, een opname van een les te laten maken en die vervolgens naar de vakdidacticus op te sturen. Als er online lesgegeven wordt, is het ook een optie dat de vakdidacticus live digitaal meekijkt. Na het ‘lesbezoek’ kan er een aparte bijeenkomst ingepland worden om de les na te bespreken, met u als werkplekbegeleider, de student en de vakdidacticus.