Praktische richtlijnen en deadlines

Deadlines in maart en april 2021

Hieronder vindt u een overzicht van de deadlines waarmee uw ILO-student de komende tijd te maken heeft. Naast de zaken die de student inlevert, hebben we ook aangegeven waar u als werkplekbegeleider een (mogelijke) rol heeft.

Het kan zijn dat in verband met de coronamaatregelen een aantal opdrachten qua vereisten nog enigszins aangepast worden, zodat ze ook onder de huidige omstandigheden uitvoerbaar zijn.

 

Masterstudenten en minorstudenten – eerste deel van de studie
Pedagogiek en Algemene Didactiek A Student:

·   De student schrijft een verslag.

 

WPB:

·   Voor het verslag moet de student op de stageschool een aantal lessen observeren. Ook neemt de student een eigen les op op video. We willen u vragen hier de ruimte voor te geven. De student zal u tevens om feedback vragen.

Voltijdprogramma

23 maart 2021

Herkansing: 11 mei 2021

Deeltijdprogramma (1,5 + 2 jaar)

11 mei 2021

Herkansing: 22 juni 2021

Onderwijs-praktijk A Student:

·      Verslag: De student schrijft een verslag waarin gereflecteerd wordt op de ontwikkelingen tijdens Onderwijspraktijk A.

 

WPB:

·    Systematische lesobservatie: De student zal u vragen een lesobservatie te doen met behulp van een (zelf te kiezen) observatieformulier.

·    Praktijkbeoordeling: Daarnaast zal de student u vragen om de beoordelingsrubric in te vullen voor de praktijk. De student vult dit zelf ook in, zodat de overeenkomsten en verschillen met elkaar besproken kunnen worden.

Voltijdprogramma

30 maart 2021

Herkansing18 mei 2021

Deeltijdprogramma (1,5 jaar)

18 mei 2021

Herkansing: 22 juni 2021

 

Deeltijdprogramma (2 jaar)

22 juni 2021

Herkansing: 17 augustus 2021

Vakdidactiek 1 Student:

·    Lesontwerp 1: de student maakt een ontwerp voor een les en voert deze uit in de klas

 

WPB:

·    Het kan zijn dat de student u vraagt om mee te denken met het lesontwerp. Nadat de student de les heeft gegeven, blikt u samen met de student terug op de doelmatigheid van het lesontwerp.

Voltijd- en deeltijdprogramma

6 april 2021

Herkansing: 25 mei 2021

 

Masterstudenten – tweede deel van de studie
Educatief  Ontwerpen Student:

·     Ontwerpnotitie inleveren

 

WPB:

·    Het kan zijn dat de student feedback of input vraagt op het educatieve ontwerp. Ook willen we u vragen om de student de ruimte te geven om in de les te experimenten met hetgeen de student wil onderzoeken.

Voltijd- en deeltijdprogramma

8 april 2021

Herkansing: 10 mei 2021

 

NB. Het uiteindelijke Educatief Ontwerp moet worden ingeleverd op 17 juni 2021.

Keuzevak Student:

·     Essay inleveren

 

WPB:

·    Het kan zijn dat de student feedback of input vraagt voor het essay.

Voltijd- en deeltijdprogramma

15 april 2021

Herkansing: 3 juni 2021

 

Vakdidactiek 2 Het vak Vakdidactiek 2 start half maart.

 

WPB:

Tijdens dit vak gaan studenten aan de slag met de thema’s differentiatie en hogere denkvaardigheden. U kunt met uw student meedenken over waar er binnen uw vak mogelijkheden zitten voor differentiatie, welke hogere denkvaardigheden binnen het vak belangrijk zijn en hoe je die als docent zou kunnen stimuleren.

 

 

Deadlines voor deeltijdstudenten die zijn gestart in augustus 2020
Vakdidactiek 1 Student:

·    Lesontwerp 2 inleveren

 

WPB:

·    Het kan zijn dat de student u vraagt om mee te denken met het Lesontwerp 2. Hierbij ontwerpt de student een lessenserie van ongeveer twee lessen en een bijbehorende toets. Na het uitvoeren van de lessen blikt u samen met de student terug op het verloop en de opbrengsten van de lessen.

Deeltijdprogramma (1,5 jaar)

25 maart 2021

Herkansing: 6 mei 2021

Onderwijs-praktijk B Student:

·      Verslag: De student schrijft een verslag waarin gereflecteerd wordt op de ontwikkelingen tijdens Onderwijspraktijk B.

 

·      Lesbezoekverslag: De student levert een verslag in van het lesbezoek van de ILO-medewerker

·      Professioneel Spreken: De student volgt een workshop Professioneel Spreken.

 

WPB:

·    Systematische lesobservatie: De student zal u vragen een lesobservatie te doen met behulp van een (zelf te kiezen) observatieformulier.

·    Praktijkbeoordeling: Daarnaast zal de student u vragen om de beoordelingsrubric in te vullen voor de praktijk. De student vult dit zelf ook in, zodat de overeenkomsten en verschillen met elkaar besproken kunnen worden.

·    Professioneel Spreken: Als u merkt dat uw student de stem te zwaar belast, het lastig vindt de aandacht van de leerlingen vast te houden bij het spreken of anderszins hulp kan gebruiken bij de spreekvaardigheid, dan kunt u de student adviseren contact op te nemen met de logopediste van de ILO.

Deeltijdprogramma (1,5 jaar)

22 april 2021

Herkansing: 22 juni 2021

 

Mocht u vragen hebben over de stages van de ILO of het opleidingsprogramma dan kunt u contact opnemen met Mirte Engelhard (stagecoördinator) via het mailadres: stage-ilo-fmg@uva.nl. Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met de ILO-instituutsopleider op uw school of met Jacobijn Olthoff (opleidingsdirecteur ILO) via het mailadres: J.Olthoff@uva.nl.