Aan de Slag voor de Klas (ASK)

Aan de Slag voor de Klas (ASK) is een maatwerkprogramma voor zij-instromers die eerstegraads leraar in het voortgezet onderwijs willen worden. De UvA heeft het programma ontwikkeld voor de schoolvakken waarvoor het lerarentekort groot is: Algemene en Bedrijfseconomie, Duits, Engels, Frans, Informatica, Klassieke talen, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde, Spaans en Wiskunde.

Voor wie?
Aan de Slag voor de Klas is voor professionals die:

  • in het bezit zijn van een master- of doctoraaldiploma direct verwant aan het betreffende schoolvak,
  • al ruime en brede werkervaring (>10 jaar) hebben in een andere sector dan het onderwijs,
  • hun vakkennis willen overdragen aan een nieuwe generatie én willen bijdragen aan goed onderwijs.

Oriëntatie en assessment
Voorafgaand aan het programma doen kandidaten mee aan een oriëntatietraject (de ‘check-in’) met twee avondbijeenkomsten op de universiteit en twee meeloopdagen op een school. Scholen kunnen zich aanmelden om deze kandidaten te ontvangen. De check-in wordt afgesloten met het zij-instroomassessment op de UvA. Hierin wordt de geschiktheid voor het programma vastgesteld.

Zoeken naar een werkgever
Na de oriëntatie en bevonden geschiktheid, wordt gezocht naar een geschikte werkplek. De UvA vraagt werkplekken uit bij scholen uit haar netwerk, van 0,2 fte / twee halve dagen. De voorkeur gaat uit naar een bovenformatieve plek, zodat de zij-instromer de tijd heeft om te groeien in het nieuwe beroep.

Scholing
De meeste kandidaten combineren ASK met een andere baan (van 2-3 werkdagen). Dit betekent dat ze de overstap naar het onderwijs gedeeltelijk of geleidelijk maken.

  • de duur van de opleiding is 1,5 tot 2 jaar
  • de zij-instromer werkt twee halve dagen per week op een middelbare school om praktijkervaring op te doen
  • in het eerste jaar is de zij-instromer vier weken beschikbaar voor het volgen van onderwijs op de UvA (verspreid over het jaar), die weken kunnen zij geen les geven aan school
  • gemiddeld één keer per maand is er een scholingsavond op de UvA met colleges en intervisie
  • daarnaast is zo’n 8 uur per week nodig voor zelfstudie.

Begeleiding
Een leraar in opleiding heeft intensieve begeleiding nodig, van zowel de school als de UvA. Op de school is een werkplekbegeleider nodig die eerstegraadsbevoegd is in het betreffende schoolvak, en die zowel ervaring heeft met de begeleiding van studenten als van nieuwe docenten.

Praktische informatie & contact
Deelnemers komen in aanmerking voor de ZIB-subsidie €25.000 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De werkgever kan hier o.a. de opleiding (ca €14.000), begeleiding en studietijd uit bekostigen. Interesse in een ASK-kandidaat als werknemer? Neem dan contact op met de coordinator Zij-instroom van de ILO: Jitske van der Kooi. Je kan haar bereiken via ask-pow-fmg@uva.nl.

Download hier de Factsheet voor Scholen – Aan de Slag voor de Klas


Documenten voor scholen met een ASK-student: