Over de ILO

 

Eerstegraads bevoegdheid

De ILO biedt voor 24 schoolvakken de eenjarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) aan (60 ECTS). Hiermee behaalt de student een eerstegraads bevoegdheid in een schoolvak. Voor een vijftal schoolvakken is er ook de Educatieve Master. Dit is een programma van 120 ECTS, dat kan worden gevolgd na de bachelor Master Educatie en Communicatie. Dit programma valt onder de Faculteit Geesteswetenschappen.  Studenten volgen het didactische deel van hun opleiding bij de ILO.
Bij de Faculteit Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica (FNWI) kunnen studenten binnen een aantal masterprogramma’s een programma van 60 ECTS bij de ILO volgen waarmee een eerstegraads bevoegdheid wordt behaald. Dit programma heet Major Teaching.

 

Tweedegraads bevoegdheid

Voor 20 schoolvakken worden de Educatieve Minor en de Educatieve Module aangeboden, waarmee de beperkte* tweedegraads bevoegdheid wordt behaald. De Educatieve Minor en de Educatieve Module betreffen beide een programma van 30 ECTS dat tijdens (minor) of na (module) een verwante bacheloropleiding kan worden gevolgd.
* Een beperkte tweede houdt in dat de student na het succesvol afronden van de opleiding gekwalificeerd is om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t.

 

Organisatie van de ILO

De ILO heeft ongeveer 45 docenten in dienst, zowel vakdidactici als onderwijskundigen. Een deel van hen heeft specifieke aanvullende expertise op het gebied van bijvoorbeeld onderwijsonderzoek, pedagogische thema’s of bepaalde (docent)vaardigheden.

De ILO is georganiseerd in drie teams:

  • Alfa
  • Gamma
  • Éco-bèta

Elk team bestaat uit een aantal vakdidactici en één of meer onderwijskundige(n). De onderwijskundige van het team verzorgt de pedagogische en algemeen didactische vakken. De vakdidactici geven de vakdidactische vakken en zijn doorgaans mentor voor hun studenten. Indien er dus moeilijkheden of vragen zijn met betrekking tot de stage van een student of het onderwijsprogramma van de ILO, dan is de weg naar de vakdidacticus de meest logische.