Over de ILO

 

Eerstegraads bevoegdheid
De ILO biedt voor 24 schoolvakken de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) aan (60 EC). Hiermee behaalt de student een eerstegraads bevoegdheid in een schoolvak. Voor een vijftal schoolvakken is er ook de master Educatie en Communicatie. Dit is een programma van 120 EC, dat kan worden gevolgd na de bachelor. De master is onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Studenten volgen het didactische deel van hun opleiding bij de ILO. Bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) kunnen studenten binnen een aantal masterprogramma’s een major van 60 EC bij de ILO volgen waarmee een eerstegraads bevoegdheid wordt behaald. Dit programma heet Major Teaching. Ook biedt de ILO verschillende programma’s aan via de Zij-instroom in Beroep-regeling (ZIB), waaronder het programma ‘Aan de Slag voor de Klas‘ (ASK).

Tweedegraads bevoegdheid
Voor 20 schoolvakken worden de Educatieve minor en de Educatieve Module aangeboden, waarmee de beperkte* tweedegraads bevoegdheid wordt behaald. De Educatieve minor en de Educatieve Module betreffen beide een programma van 30 EC dat tijdens (minor) of na (module) een verwante bacheloropleiding kan worden gevolgd. De inhoud van de minor en module overlapt met de eerste 30 EC van de master LVHO.
* De term ‘beperkt’ houdt in dat de student na het succesvol afronden van de opleiding gekwalificeerd is om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo, maar niet in het mbo.

Voor een volledig overzicht van alle opleidingen en trajecten, verwijzen we u naar de UvA-website: www.uva.nl/leraar.

Organisatie van de ILO
De ILO heeft ongeveer 45 docenten in dienst, zowel vakdidactici als onderwijskundigen. Een deel van hen heeft specifieke aanvullende expertise op het gebied van bijvoorbeeld onderwijsonderzoek, pedagogische thema’s of bepaalde (docent)vaardigheden. De ILO is georganiseerd in drie clusters of teams:

  • Alfa
  • Ecobèta
  • Gamma

Elk cluster bestaat uit een aantal vakdidactici en één of meer onderwijskundige(n). De onderwijskundige van het team verzorgt de pedagogische en algemeen didactische vakken. De vakdidactici geven de vakdidactische vakken en zijn doorgaans mentor voor hun studenten. Indien er vragen zijn met betrekking tot de stage van een student of het onderwijsprogramma van de ILO, dan is de vakdidacticus vaak het meest logische eerste aanspreekpunt.