Curriculum van de ILO

De lerarenopleiding is opgebouwd uit twee modules van 30 EC. Deze modules kunnen in voltijd gevolgd worden (dan duurt een module een half jaar) of in deeltijd (dan duurt een module een jaar).

Basismodule (30 EC)

Tijdens de basismodule staat het leren lesgeven aan een groep, de leerling en het leren zelf centraal. De student volgt colleges op de UvA voor drie vakken:

Deze vakken worden achter elkaar op dezelfde dag gegeven, waarbij er een thematische samenhang bestaat tussen de colleges. Daarnaast loopt de student stage of werkt hij op een school. De opdrachten die tijdens deze praktijkuren uitgevoerd moeten worden, vallen onder de vakken Onderwijspraktijk A en B.

 

 

 

 

 

Verdiepingsmodule (30 EC)

De vakken in de verdiepingsmodule geven verdere ondersteuning bij en verdieping aan het ontwerpen van effectief onderwijs. De student volgt colleges op de UvA voor drie vakken:

Naast de vakken loopt de student stage of werkt hij op een school. De opdrachten die tijdens deze praktijkuren uitgevoerd moeten worden, vallen onder het vak Onderwijspraktijk C.