Educatief Ontwerpen

Bij het vak Educatief Ontwerpen werkt de student aan het ontwerp voor een lessenserie of lesmateriaal, vanuit een behoefte of vraag uit de praktijk. Studenten leren op een systematische manier onderwijsleerprocessen binnen het eigen schoolvak te analyseren, ontwerpen en evalueren. Hierbij maken ze gebruik van vakdidactische en onderwijskundige theorie en onderwijswetenschappelijke methoden van onderzoek. Studenten zoeken een antwoord op een vakdidactische praktijkvraag waarbij optimalisering van het leren van leerlingen centraal staat. Studenten kunnen kiezen uit drie varianten van educatief ontwerpen: het ontwikkelen en valideren van een prototype, het iteratief verbeteren van een onderwijsleeractiviteit, of een effectonderzoek.

  • We willen u als werkplekbegeleider vragen om met de student mee te denken over een geschikte ontwerpvraag, zodat er (waar mogelijk) aansluiting is met schoolontwikkeling of vraagstukken binnen de vaksectie. Daarnaast vragen we uw betrokkenheid door het geven van feedback op het lesontwerp. We willen u ook vragen de uitvoering en evaluatie van het onderzoek te faciliteren. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een interview of focusgroep (hiervoor kunnen ook collega’s gevraagd worden) en/of ruimte te bieden voor uitvoering van het ontwerp.