Professionalisering

Startmodule voor zij-instromers: vanaf oktober 2023

Voor onbevoegde leraren met een aanstelling op een school in het eerstegraadsgebied, die nog niet meteen kunnen starten met de lerarenopleiding start aan de ILO in februari een startmodule. In zes avondbijeenkomsten worden pedagogische en (vak-)didactische basistheorieën en -vaardigheden behandeld, zodat de onbevoegde leraar zich goed staande leert houden voor de klas.

Meer informatie vind je via deze website en deze factsheet.

 

Verdiepende training voor werkplekbegeleiders: 4 of 5 bijeenkomsten in kalenderjaar 2023

Ben jij een ervaren werkplekbegeleider en zoek je verdieping?

Voor werkplekbegeleiders die al ervaring hebben met het begeleiden van studenten biedt de Interfacultaire Leraren Opleiding (ILO) aan de UvA een aantal verdiepende thema bijeenkomsten aan.

Deze bijeenkomsten zijn voor WPB’s die al een basistraining voor werkplekbegeleiders gevolgd hebben. Dit kan de ‘Egmond training’ vanuit de UvA zijn geweest of een andere training op bijvoorbeeld de eigen opleidingsschool.

Twijfel je of je voldoende basisvaardigheden hebt om aan deze bijeenkomsten mee te doen? Stuur dan een mail naar onderstaand mailadres en geef aan welke training op het vlak van professionalisering voor werkplekbegeleiders je al gevolgd hebt. We nemen dan contact op voor overleg.

De eerste twee bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 18 april en op 31 mei. Telkens van 17:00 tot 20:00 uur met een versnapering inclusief. Locatie: Roeterseilandcampus in Amsterdam. Omdat het een nieuw opgezette cursus is, worden de kosten van deze verdiepende cursus gedragen door de UvA dit kalenderjaar.

De eerste bijeenkomst (18 april) zal ingaan op de verdieping van algemeen didactische begeleidingsprincipes zoals deze al naar voren zijn gekomen in diverse basistrainingen voor WPB’ers. Je feedback onder de loep nemen, gesprekstechnieken, aan de hand van een eigen casus en je arsenaal verder uitbreiden om op deze manier je student beter te begeleiden in het proces naar een startende leraar worden.

De tweede bijeenkomst (31 mei) gaat in op begeleidingsvaardigheden in relatie tot vakdidactiek. Hier wordt ingegaan op vragen als: Hoe zorg ik dat mijn student beter afstemt met vakdidactische literatuur en de praktijk? Hoe zorg ik dat een student reflecteert op zijn eigen vakdidactische handelen? Welke middelen heb ik daartoe?

In de eerste helft van het volgende schooljaar bieden we dan nog twee of drie bijeenkomsten aan. Het volgen van in totaal vier verdiepingsbijeenkomsten aan de UvA-ILO levert een certificaat op met betrekking tot ‘verdiepende kwaliteiten voor de werkplekbegeleider’.

Meer informatie en aanmelden: mail stage-ilo-fmg@uva.nl.