Training werkplekbegeleiders (basis)

De ILO organiseert twee keer per jaar een tweedaagse basistraining voor werkplekbegeleiders gericht op begeleidingsvaardigheden. Deze training is bedoeld voor werkplekbegeleiders die een student van de ILO begeleiden of dit in de nabije toekomst gaan doen. De WPB-training is goedgekeurd door het lerarenregister als professionaliseringsactiviteit.

Het doel van de training is drieledig:

  • Het verbreden en verdiepen van begeleidingsvaardigheden middels vragen en casussen uit uw eigen begeleidingspraktijk
  • Het (verder) verkrijgen van inzicht in de ILO-opleiding en de rol/positie van de werkplekbegeleider daarin
  • Het ontmoeten en in gesprek gaan met collega’s van andere scholen

Thema’s als observeren, het voeren van begeleidingsgesprekken en het geven van leerbevorderende feedback zijn ook onderdeel van het programma. De training is intensief en dynamisch van aard. Er wordt rekening gehouden met de leerbehoeftes van de groep en er zullen voldoende pauzes zijn. Tot slot is er in het programma veel ruimte en aandacht voor het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk.

Locatie en kosten

De training vindt plaats in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. De kosten voor deelname bedragen € 550,- per persoon (incl. overnachting op basis van een eenpersoonskamer, lunch, diner en ontbijt, koffie en thee + trainingsmateriaal). Na aanmelding krijgt de school van de ILO een rekening toegestuurd. Bij verhindering vindt geen teruggave van dit bedrag plaats. Wel kan degene die zich af moet melden zich laten vervangen door een collega van dezelfde school. De training vindt doorgang bij minimaal 10 inschrijvingen. Het maximum aantal deelnemers per training bedraagt 20.

Data

  • In het najaar vindt de training plaats op 14 en 15 oktober 2024.
    Aanmelden kan t/m 30 september via deze link.

Contact

Mocht je meer willen weten over de training, neem dan contact op met de stagecoördinator van de ILO via Stagebureau-lerarenopleidingen-vu-uva@uva.nl.