Online toetsen

 

Formatief toetsen

Op internet is veel informatie te vinden over het toetsen op afstand. Volgens Anthea Aerts is het met name tijdens het digitaal lesgeven van belang om aandacht te besteden aan formatief toetsen. Dit omdat veel non-verbale communicatie verloren gaat waardoor de docent niet altijd even goed kan inschatten welke informatie bij de leerlingen is overgekomen. Dit bemoeilijkt het maken van didactische keuzes in vervolglessen. De Open Universiteit, de blogs van Wilfred Rubens en Marant Interstudie geven nuttige input over hoe je formatieve toetsen goed in kunt zetten bij afstandsonderwijs. Naar aanleiding van deze bronnen komen we tot de volgende vijf tips:

 1. Gebruik toetsen om het leren zichtbaar te maken met als doel om het verdere leren effectief te laten verlopen. De toets wordt dus ingezet als middel om de belangrijkste fouten en misconcepties zichtbaar te maken. Met name leertechnologie maakt het mogelijk om alle leerlingen antwoord te laten geven. Daarmee voorkom je dat je alleen van een select groepje weet of ze de leerstof snappen. Denk vooraf na of je anonieme antwoorden wilt, of antwoorden die op een persoon te herleiden zijn. In het laatste geval is van belang dat leerlingen geen persoonsgegevens hoeven in te vullen bij een bedrijf waar de school geen overeenkomst mee heeft.
 2. Toetsen kunnen ook bewust ingezet worden als leerstrategie om voorkennis nog een keer te herhalen (2-3 keer herhalen is voldoende). Op deze manier wordt nieuwe kennis minder snel vergeten.
 3. Varieer in producten die je door de leerlingen laat maken om kennis zichtbaar te maken. Maak bijvoorbeeld gebruik van zowel open als gesloten vragen, laat leerlingen oefeningen op papier inleveren via bijvoorbeeld classroom of laat leerlingen andere concrete producten maken. Het doel is dat ze aan jou als leerkracht maar ook aan hun klasgenoten kunnen laten zien hoe ze de leerstof in hun hoofd hebben vertaald.
 4. Wees helder in wat je van de leerlingen verwacht zodat je de kans op succeservaringen vergroot. Daarvoor dien je de doelen voor die week (of misschien zelfs voor een periode) goed met de leerlingen te communiceren. Daarnaast kun je voorbeelden laten zien zodat de leerlingen zich een beeld kunnen vormen van wat je van hen verwacht. Dit kunnen goede en foute voorbeelden zijn. Ook het aanbieden van een rubric kan zeer helpend zijn om verwachtingen aan leerlingen duidelijk te maken.
 5. Geef als docent gerichte feedback op de producten die leerlingen inleveren of laten zien. Ook kun je leerlingen middels peerfeedback tips en tops aan elkaar laten geven. Leertechnologie kan helpen om feedback te geven. Twee manieren die eruit springen zijn het geven van automatische feedback (bijvoorbeeld het direct tonen van het goede antwoord) en het organiseren van peer feedback (bijvoorbeeld met applicaties als Feedback Fruits of geïntegreerde mogelijkheden in ELO’s).

 

Blog van Jörgen

De blog van Jörgen ook onder de aandacht brengen. Deze wiskundedocent spreekt over “formatief handelen”. Daarbij is de docent constant op zoek naar in hoeverre het onderwijs is aangekomen bij de leerlingen en wat dat voor de vervolgstap (van de leerling of de leerkracht) betekent. Jörgen’s aanpak bevat de volgende stappen:

  1. Uitleg door middel van een video.
  2. Oefenen met het programma Blutick, waarbij de docent online kan meekijken en feedback geven.
  3. Vervolgens oefenen op papier, en daarna een controle ook op papier, maar wel ingeleverd via classroom.
  4. De resultaten daarvan (belangrijkste fouten en misconcepties) komen aan de orde in de volgende online les. Leerlingen die op dat moment nog extra hulp nodig hebben krijgen dan specifieke begeleiding, eventueel buiten de les om.

 

Overzicht digtaal toetsen

Tot slot willen we jullie wijzen op de bestanden van Natasja Kok en Desirée Joosten-ten Brinke. Zij hebben een overzicht gemaakt van beschikbare tools om digitaal te toetsen. Met het excelbestand is het mogelijk om bepaalde voorwaarden te stellen aan je digitale tool, zoals of die video’s moet kunnen weergeven. Je krijgt dan automatisch de selectie van tools die dat kunnen.

 

Meer informatie: