Curriculum ILO vernieuwd

In september 2023 start de ILO met een vernieuwd curriculum voor het eerste deel van de opleiding. In de vakken Pedagogiek en Algemene Didactiek A en B wordt een groot deel van de hoorcolleges vervangen door practica gericht op pedagogische en didactische vaardigheden. Middels deze practica willen we de verbinding versterken tussen theorie, de lespraktijk op school en de leervragen en doelen van de student. Hiermee sluit dit vak nog beter aan bij waar de studenten behoefte aan hebben in hun eerste maanden voor de klas. Kijk hier voor een overzicht van de thema’s van de werk- en practicumcolleges per week:

Ook het tweede deel van de opleiding wordt momenteel herontworpen, zodat ook dat deel van het curriculum goed blijft aansluiten bij de behoeften van studenten en het werkveld. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die vanuit het vo mee willen denken over het curriculum van de ILO. Interesse? Neem dan contact op met Yvonne Rijns (y.t.s.m.rijns@uva.nl).