Vacature toehoorder opleidingscommissie ILO

De opleidingscommissie (OC) van de ILO is op zoek naar een nieuwe toehoorder vanuit de opleidingsscholen. We zoeken iemand die:

  • betrokken is bij het samen opleiden;
  • het leuk vindt om mee te denken over de kwaliteit van de lerarenopleidingen voor het vo van de UvA
  • acht keer per jaar kan en wil vergaderen.

Voor de toehoorder is een vacatievergoeding beschikbaar. 

De opleidingscommissie bestaat uit docent- en studentleden die samen werken aan een betere lerarenopleiding. Naast leden kent de OC ook toehoorders, zoals de studieadviseur en iemand uit het zij-instroomtraject. In het kader van ‘samen opleiden’ is er daarnaast ook een toehoorder vanuit de opleidingsscholen. ‘Toehoorders’ zijn niet meer of minder actief dan formele leden van de OC en hoeven dus zeker niet alleen te luisteren – het enige echte verschil is dat toehoorders geen formeel stemrecht hebben. 

De OC bespreekt jaarlijks onder andere het onderwijs- en examenreglement, de besteding van de kwaliteitsgelden en vakevaluaties. De OC komt acht keer per jaar bij elkaar, zes keer online en twee keer op locatie op Roeterseiland, altijd eind van de middag, vanaf 16.30 of 17.00. Voor meer informatie of als je interesse hebt in deze rol kun je contact opnemen met de voorzitter van de opleidingscommissie, Mathijs Booden: M.A.Booden@uva.nlWe hopen dat de toehoorder in september kan starten, dus we ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk.

ILO-keuzevakken: nascholing voor leraren in het vo

Behoefte aan wat pedagogische verdieping? De keuzevakken uit ons masterprogramma staan ook open voor leraren in het vo. Komend schooljaar zijn de volgende keuzevakken in de avond geprogrammeerd (17.30-20 uur):

De vakken bestaan uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur en worden gegeven op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de vakken, de leerdoelen en hoe je je kan aanmelden vind je hier. We stellen het op prijs als dit aanbod onder collega’s wordt verspreid of als het opgenomen wordt in de nascholingsagenda van school.

 

Curriculum ILO vernieuwd

In september 2023 start de ILO met een vernieuwd curriculum voor het eerste deel van de opleiding. In de vakken Pedagogiek en Algemene Didactiek A en B wordt een groot deel van de hoorcolleges vervangen door practica gericht op pedagogische en didactische vaardigheden. Middels deze practica willen we de verbinding versterken tussen theorie, de lespraktijk op school en de leervragen en doelen van de student. Hiermee sluit dit vak nog beter aan bij waar de studenten behoefte aan hebben in hun eerste maanden voor de klas. Kijk hier voor een overzicht van de thema’s van de werk- en practicumcolleges per week:

Ook het tweede deel van de opleiding wordt momenteel herontworpen, zodat ook dat deel van het curriculum goed blijft aansluiten bij de behoeften van studenten en het werkveld. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die vanuit het vo mee willen denken over het curriculum van de ILO. Interesse? Neem dan contact op met Yvonne Rijns (y.t.s.m.rijns@uva.nl).