Democratie, actualiteit en controverse in de klas

Veel docenten hebben vragen hoe ze goed om kunnen gaan met de actualiteit en met controversiële onderwerpen in de klas. Dit soort thema’s kunnen leerlingen motiveren, maar het kan ook tot gespannen situaties leiden in de klas. Leerlingen geven aan dat ze graag dergelijke thema’s bespreken, ook omdat het hen voorbereid op de maatschappij. Dat past mooi bij de verplichtingen voor scholen ten aanzien van burgerschapsonderwijs. Maar wat wordt er precies van scholen verwacht? En hoe vertaal je dit naar het klaslokaal op een manier die past bij je eigen vak? In dit vak gaan we het abstracte onderwerp ‘burgerschap’ concreet maken en verbinden aan vakspecifieke vaardigheden en inhouden. We willen je ook laten zien dat het niet iets nieuws is en dat het vaak aansluit bij het huidige lesmateriaal.

Aan de hand van de twee subthema’s actualiteit en controverse krijg je concrete handvatten om burgerschap op je eigen school meer vorm te geven. Hierbij maken we gebruik van verschillen theoretische en praktische inzichten over burgerschapsonderwijs, lesgeven over actualiteit en omgaan met controverse. We gaan gezamenlijk lesmateriaal ontwikkelen en delen. Deze inzichten en aanpakken gebruik je vervolgens om jouw eigen visie op burgerschapsonderwijs uit te werken.

Docent
Het vak wordt gegeven door Geerte Savenije, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Toetsing
Het vak wordt afgesloten met een essay over de eigen visie op burgerschapsonderwijs.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal, bestaande uit verschillende artikelen die de colleges aanvullen, zal gepubliceerd worden op de digitale leeromgeving van de UvA (Canvas).

Leerdoelen

  • Kennisdoelen: Je krijgt meer kennis over de doelen en inhoud van burgerschapsonderwijs en de relatie met je pedagogische rol als docent
  • Kennisdoelen: Je krijgt meer inzicht in de mogelijkheden die er zijn om burgerschapsonderwijs concreet toe te passen in jouw eigen schoolvak, specifiek gericht op het omgaan met actualiteit en met controverse in je (vak)les
  • Vaardigheidsdoelen: Aan de hand van ‘ontwerpprincipes burgerschapsonderwijs voor omgaan met actualiteit en controverse’ gaan we gezamenlijk lesmateriaal ontwikkelen en delen
  • Vaardigheidsdoelen: Je krijgt concrete handvatten om burgerschapsonderwijs in je eigen schoolvak meer vorm te geven (onder andere een checklist burgerschapsonderwijs, ontwerpprincipes voor een burgerschapsles, ideeën voor lesmateriaal / voorbeeldmateriaal)
  • Vaardigheidsdoelen: Je kunt voor jezelf een concrete visie op burgerschapsonderwijs formuleren
  • Attitudedoelen: Je wordt (hopelijk) gemotiveerd om betekenisvol burgerschapsonderwijs te maken in relatie tot je eigen vak

Vak volgen als nascholing?
Dit vak is onderdeel van de Lerarenopleiding, maar kan ook gevolgd worden door leraren in het vo als nascholing (in de vorm van contractonderwijs). De kosten voor het volgen van het vak bedragen 225 euro. Bij succesvolle afronding van het vak wordt een certificaat uitgegeven. Aanmelden kan middels een mail naar opleidingscoordinator-ilo-fmg@uva.nl.