Startmodule voor zij-instromers: februari 2023

Voor onbevoegde leraren met een aanstelling op een school in het eerstegraadsgebied, die nog niet meteen kunnen starten met de lerarenopleiding, start aan de ILO in februari 2023 een startmodule. In zes avondbijeenkomsten worden pedagogische en (vak-)didactische basistheorieën en -vaardigheden behandeld, zodat de onbevoegde leraar zich goed staande leert houden voor de klas. Meer informatie vind je via deze website en deze factsheet.

Handreikingen verzorgen online lessen

Er is inmiddels veel informatie beschikbaar met betrekking tot het geven van online onderwijs. Om niet te verdwalen in deze informatiestroom, hebben wij voor voor scholen een selectie gemaakt van bronnen die wij (ILO) het meest bruikbaar achten qua praktische toepasbaarheid.

Bij het tabblad “ter inspiratie” vind je bruikbare bronnen over: