Handreikingen verzorgen online lessen

Er is inmiddels veel informatie beschikbaar met betrekking tot het geven van online onderwijs. Om niet te verdwalen in deze informatiestroom, hebben wij voor voor scholen een selectie gemaakt van bronnen die wij (ILO) het meest bruikbaar achten qua praktische toepasbaarheid.

Bij het tabblad “ter inspiratie” vind je bruikbare bronnen over: