Instituutsopleiders van de ILO

 

Instituutopleider
Een instituutsopleider is een docent van de ILO die een brugfunctie vervult tussen de opleidingsschool en de ILO. De instituutsopleider stemt af met de schoolopleiders op school, en ondersteunt en professionaliseert de werkplekbegeleiders op de stageschool. Wanneer er problemen zijn met een student of andere stage- of opleidingsgerelateerde zaken waarbij hulp of overleg gewenst is, dan kan de instituutsopleider daarin een rol spelen.

De ILO heeft op iedere opleidingsschool een instituutsopleider.

ILO-Ambassadeur
Voor de niet-opleidingsscholen is er een ILO-ambassadeur. Dit is het eerste aanspreekpunt namens de ILO.
De ILO-ambassadeur is Yvonne Rijns.