Verdiepende themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders

Ben jij een ervaren werkplekbegeleider en zoek je verdieping in je begeleidingspraktijk? Voor werkplekbegeleiders die ervaring hebben met het begeleiden van studenten biedt de ILO een aantal verdiepende themabijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor werkplekbegeleiders die al een basistraining voor werkplekbegeleiders gevolgd hebben (bijvoorbeeld de basistraining die de ILO jaarlijks in Egmond organiseert, of een training van de eigen opleidingsschool):

 • 23 november 2023 – Vakdidactisch begeleiden
 • 18 januari 2024 – Begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas
 • 15 februari 2024 – Begeleidingsvaardigheden voor gevorderden
 • 14 maart 2024 – Taalgericht vakonderwijs
 • 13 juni 2024 – Intervisie

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdagavond van 17 tot 20 uur op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Hierbij wordt gezorgd voor een broodje en koffie/thee. In het schooljaar 23/24 zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden.

De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen. Als je de hele serie volgt (minimaal vier van de vijf) is het mogelijk een certificaat van deelname aan te vragen. Meer informatie per bijeenkomst of meteen aanmelden voor (een van) de bijeenkomsten: stuur een email naar stage-ilo-fmg@uva.nl.

 

Opzet verdiepende themabijeenkomsten voor WPB’s (2023-2024)

 • Vakdidactisch begeleiden – 23 november 2023
  Deze bijeenkomst gaat in op begeleidingsvaardigheden in relatie tot vakdidactiek en het begeleiden van ontwerponderzoek. We gaan in op vragen als: Hoe zorg ik dat mijn student beter afstemt met vakdidactische literatuur en de praktijk? Hoe zorg ik dat een student reflecteert op zijn eigen vakdidactische handelen? Welke middelen heb ik daartoe?
 • Begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas – 18 januari 2024
  In deze bijeenkomst bespreken we hoe je als werkplekbegeleider de leraar in opleiding goed kunt begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas. In de lerarenopleidingen van de ILO is hier op verschillende momenten aandacht voor. Vanuit meerdere perspectieven leren studenten naar een kwestie kijken en begrijpen dat iets dat voor henzelf niet gevoelig is, dat wel voor een ander zo kan zijn. Als werkplekbegeleider hier oog voor hebben en handvatten om je student hierbij te begeleiden is een mooie uitbreiding van het begeleidingsarsenaal.
 • Begeleidingsvaardigheden voor gevorderden – 15 februari 2024
  Deze bijeenkomst zoomt in op het geven van feedback en het effectief inzetten van gesprekstechnieken in het kader van de begeleiding van aankomende leraren. We vragen je om een eigen casus en eventueel videomateriaal mee te nemen, zodat je vanuit je eigen praktijk je begeleidingsarsenaal verder kunt uitbreiden.
 • Taalgericht vakonderwijs – 14 maart 2024
 • Intervisie – 13 juni 2024