Verdiepende themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders

Ben jij een ervaren werkplekbegeleider en wil je je begeleidingsvaardigheden naar een hoger niveau tillen? De ILO biedt een aantal verdiepende themabijeenkomsten aan, speciaal ontwikkeld om jou als werkplekbegeleider te inspireren en te versterken.

Deze verdiepende bijeenkomsten zijn ideaal voor werkplekbegeleiders die al een basistraining hebben afgerond, zoals de jaarlijkse basistraining die de ILO organiseert in Egmond of een training van je eigen opleidingsschool. Hier is een overzicht van de aankomende themabijeenkomsten (studiejaar 2024-2025):

  • 14 november 2024 – Hoe inspireer je een startende leraar? Begeleidingsvaardigheden voor gevorderden
  • 21 november 2024 – Studenten begeleiden met taalgericht vakonderwijs
  • 11/20 maart 2025 – Begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas
  • 13 maart 2025 – Leren van elkaar: begeleiden in een snel veranderende context
  • 1 april 2025 – Vakdidactisch begeleiden: hoe wordt de student een vakexpert?

De bijeenkomsten vinden plaats op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam en duren van 17 tot 20 uur. Tijdens de bijeenkomsten voorzien we je uiteraard van een broodje en koffie en thee.

Je kunt ervoor kiezen om alleen de bijeenkomsten bij te wonen die jou het meest aanspreken, maar als je minstens vier van de vijf bijeenkomsten bijwoont, dan kun je een certificaat van deelname aanvragen. Wil je meer informatie over een specifieke bijeenkomst of wil je je direct aanmelden? Stuur dan een e-mail naar Stagebureau-lerarenopleidingen-vu-uva@uva.nl.

 

Inhoud verdiepende themabijeenkomsten voor WPB’s (2024-2025)

14 november 2024 – Hoe inspireer je een startende leraar? Begeleidingsvaardigheden voor gevorderden – Leonie van Uffelen en Joost Nijsten
Elke beginnende leraar loopt op enig moment tegen de eigen grenzen aan en raakt gedemotiveerd. Als werkplekbegeleider speel je een essentiële rol bij dit proces: hoe kan je de student zo motiveren en inspireren dat hij of zij hier goed doorheen komt?
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de kracht van ‘positieve psychologie’: hoe kan je je eigen positieve drijfveren en motivatie effectief overbrengen op de student die je begeleidt? We zoomen in op het slim inzetten van gesprekstechnieken en het geven van constructieve feedback. Ook bespreken we effectieve begeleidingsvormen en coachingstechnieken. De bijeenkomst staat onder leiding van Leonie van Uffelen en Joost Nijsten, beide trainers en docenten Pedagogiek en Algemene Didactiek aan de ILO. Na de introductie gaan we actief aan de slag met casussen die zijn ingebracht door de deelnemers. Zo kan je vanuit je eigen praktijk je begeleidingsvaardigheden naar een hoger niveau tillen.

21 november – Studenten begeleiden met taalgericht vakonderwijs – dr. Jannet van Drie
Op dit moment zijn grote zorgen over de taalvaardigheid van leerlingen. Daarom wordt ervoor gepleit dat docenten in alle vakken aandacht geven aan taalvaardigheid in relatie tot hun vak. Voor leraren in opleiding is het belangrijk dat zij zich bewust worden van de rol van taal voor het leren en de talige problemen die leerlingen ervaren. Tijdens de lerarenopleiding op de UvA besteden we hier aandacht aan. Hoe kan jij als werkplekbegeleider je student concreet helpen zich hier meer bewust van te worden en meer taalgericht les te geven?
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door dr. Jannet van Drie, universitair hoofddocent en onderzoeker bij de ILO. Zij doet onderzoek naar taalgericht vakonderwijs. In het eerste deel van de bijeenkomst wordt ingegaan op de problemen die leerlingen ervaren bij het lezen, spreken en schrijven binnen de schoolvakken en hoe je daar in je lessen mee om kunt gaan. In het tweede deel gaan we aan de slag met drie praktische aanpakken voor het begeleiden van studenten bij het taalgericht lesgeven.

11/20 maart 2025 – Begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas – dr. Geerte Savenije
Voor leraren in opleiding is het vaak een uitdaging: hoe behandel je controversiële onderwerpen in de klas? Studenten vinden het vaak belangrijk om te doen en het kan leerlingen motiveren, maar hoe verbind je dit aan je eigen vak en hoe zorg je dat de gesprekken leerzaam zijn en niet uit de hand lopen? Als werkplekbegeleider begeleid je de student bij het behandelen van controversiële onderwerpen in de klas – maar hoe pak je dit in de praktijk het beste aan? En wat nu als de student zelf heel anders met de controverse omgaat dan jij voor ogen hebt? Tegelijkertijd heb je zelf als werkplekbegeleider mogelijk ook vragen over wat geschikte aanpakken zijn, afhankelijk van je vakspecifieke en pedagogische doelen, het specifieke onderwerp en de context van een bepaalde klas.
Deze bijeenkomst start met een inleiding door dr. Geerte Savenije, lerarenopleider en onderzoeker bij de ILO. Zij zal bespreken waardoor onderwerpen gevoelig kunnen zijn, praktische handvatten geven voor het omgaan met controverse in de klas en voor hoe je als werkplekbegeleider dergelijke lessen kunt voorbespreken met je student.

13 maart 2025 – Leren van elkaar: begeleiden in een snel veranderende context – dr. Maurice Schols
Als werkplekbegeleider word je regelmatig geconfronteerd met actuele ontwikkelingen, waar je niet 1-2-3 een pasklaar antwoord op hebt. Denk bijvoorbeeld aan de snelle opkomst van ChatGPT – op dat moment moet je vertrouwen op je kennis en ervaring als werkplekbegeleider. Welke tools heb je hiervoor als werkplekbegeleider ontwikkeld, en hoe kunnen andere werkplekbegeleiders hier van leren? Of heb je juist een vraag of een casus waar je graag over van gedachten zou willen wisselen? Laat het ons weten, dan gaan wij op zoek naar expertise binnen het werkveld om hier kennis met elkaar over te delen.
De bijeenkomst heeft als doel om ruimte te bieden aan persoonlijke leervragen van jou als werkplekbegeleider. Tijdens deze bijeenkomst zal dr. Maurice Schols, universitair docent bij de ILO, ingaan op een aantal actuele technologische ontwikkelingen, en hoe je deze kan inzetten in je eigen lespraktijk. Zo heeft hij bijvoorbeeld tools ontwikkeld, waarmee je ChatGPT juist kan inzetten in je lessen om communicatief taalonderwijs te bevorderen. Vervolgens worden de ingestuurde casussen besproken, waarbij er ruimte zal zijn om te leren van elkaars expertise als werkplekbegeleider.

1 april 2025 – Vakdidactisch begeleiden: hoe wordt de student een vakexpert? – Mireille Hassemer en Indira Wakelkamp
Als je een student begeleidt, gaat het vooral over de basisvaardigheden die nodig zijn om een goede leraar te worden. Hoe zorg je ervoor dat de student zich vervolgens maximaal ontwikkeld als vakexpert? Deze bijeenkomst gaat in op begeleidingsvaardigheden in relatie tot vakdidactiek en het begeleiden van ontwerponderzoek. Hoe kan je je eigen kennis en ervaring op het gebied van het schoolvak inzetten om het beste uit de student naar boven te halen? We gaan in op vragen als: Hoe zorg ik dat mijn student beter afstemt met vakdidactische literatuur en de praktijk? Hoe zorg ik dat een student reflecteert op zijn eigen vakdidactische handelen? Welke middelen heb ik daartoe? De lerarenopleiding aan de UvA legt veel nadruk op het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Tijdens de bijeenkomst gaan verschillende wetenschappers dieper in op een aantal inzichten uit recent vakdidactisch onderzoek. Vervolgens bespreken we in kleine groepjes hoe je deze inzichten als werkplekbegeleider kan gebruiken bij het begeleiden van je student.