Verdiepende themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders

Ben jij een ervaren werkplekbegeleider en wil je je begeleidingsvaardigheden naar een hoger niveau tillen? De ILO biedt een aantal verdiepende themabijeenkomsten aan, speciaal ontwikkeld om jou als werkplekbegeleider te inspireren en te versterken.

Deze verdiepende bijeenkomsten zijn ideaal voor werkplekbegeleiders die al een basistraining hebben afgerond, zoals de jaarlijkse basistraining die de ILO organiseert in Egmond of een training van je eigen opleidingsschool. Hier is een overzicht van de aankomende themabijeenkomsten:

  • 23 november 2023 – Hoe inspireer je een startende leraar? Begeleidingsvaardigheden voor gevorderden
  • 15 februari 2024 – Vakdidactisch begeleiden: hoe wordt de student een vakexpert?
  • 14 maart 2024 – Taalgericht vakonderwijs
  • 11 april 2024 – Begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas
  • 13 juni 2024 – Leren van elkaar: begeleiden in een snel veranderende context

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam, op donderdagavonden van 17 tot 20 uur. Tijdens de bijeenkomsten voorzien we je uiteraard van een broodje en koffie en thee. Wat nog beter is: dit schooljaar 23/24 zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden.

Je kunt ervoor kiezen om alleen de bijeenkomsten bij te wonen die jou het meest aanspreken, maar als je minstens vier van de vijf bijeenkomsten bijwoont, dan kun je een certificaat van deelname aanvragen. Wil je meer informatie over een specifieke bijeenkomst of wil je je direct aanmelden? Stuur dan een e-mail naar Stagebureau-lerarenopleidingen-vu-uva@uva.nl.

 

Inhoud verdiepende themabijeenkomsten voor WPB’s (2023-2024)

HEEFT REEDS PLAATSGEVONDEN – Hoe inspireer je een startende leraar? Begeleidingsvaardigheden voor gevorderden – 23 november 2023 
Elke beginnende leraar loopt op enig moment tegen de eigen grenzen aan en raakt gedemotiveerd. Als werkplekbegeleider speel je een essentiële rol bij dit proces: hoe kan je de student zo motiveren en inspireren dat hij of zij hier goed doorheen komt?
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de kracht van ‘positieve psychologie’: hoe kan je je eigen positieve drijfveren en motivatie effectief overbrengen op de student die je begeleidt? We zoomen in op het slim inzetten van gesprekstechnieken en het geven van constructieve feedback. Ook bespreken we effectieve begeleidingsvormen en coachingstechnieken. De bijeenkomst staat onder leiding van Leonie van Uffelen en Joost Nijsten, beide trainers en docenten Pedagogiek en Algemene Didactiek aan de ILO. Na de introductie gaan we actief aan de slag met casussen die zijn ingebracht door de deelnemers. Zo kan je vanuit je eigen praktijk je begeleidingsvaardigheden naar een hoger niveau tillen.

HEEFT REEDS PLAATSGEVONDEN – Vakdidactisch begeleiden: hoe wordt de student een vakexpert? – 15 februari 2024
Als je een student begeleidt, gaat het vooral over de basisvaardigheden die nodig zijn om een goede leraar te worden. Hoe zorg je ervoor dat de student zich vervolgens maximaal ontwikkeld als vakexpert?Deze bijeenkomst gaat in op begeleidingsvaardigheden in relatie tot vakdidactiek en het begeleiden van ontwerponderzoek. Hoe kan je je eigen kennis en ervaring op het gebied van het schoolvak inzetten om het beste uit de student naar boven te halen? We gaan in op vragen als: Hoe zorg ik dat mijn student beter afstemt met vakdidactische literatuur en de praktijk? Hoe zorg ik dat een student reflecteert op zijn eigen vakdidactische handelen? Welke middelen heb ik daartoe?De lerarenopleiding aan de UvA legt veel nadruk op het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Tijdens de bijeenkomst gaan verschillende wetenschappers dieper in op een aantal inzichten uit recent vakdidactisch onderzoek. Vervolgens bespreken we in kleine groepjes hoe je deze inzichten als werkplekbegeleider kan gebruiken bij het begeleiden van je student.

Taalgericht vakonderwijs – 14 maart 2024
Startende leraren staan vaak te weinig stil bij de rol van taal binnen hun eigen schoolvak. Ze zien dit als iets ‘voor bij Nederlands’. Tijdens de opleiding proberen we studenten er bewust van te maken dat zijzelf een essentiële rol spelen bij de taalverwerving van hun leerlingen. Immers, als een leerling bepaalde woorden of concepten uit de lessen niet begrijpt, dan staat dit de vakinhoudelijke kennisverwerving in de weg. Hoe kan jij als werkplekbegeleider je student concreet helpen zich hier beter bewust van te worden?
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door dr. Jannet van Drie, universitair hoofddocent en onderzoeker bij de ILO. Zij doet onderzoek naar taalgericht vakonderwijs. Na een inleiding, waarbij ze in zal gaan op recent wetenschappelijk onderzoek, worden er praktische handreikingen gegeven. Waarschijnlijk gebruik je als vakexpert onbewust al verschillende technieken om dit over te brengen. Hoe kan je als werkplekbegeleider je student expliciet helpen bij taalgericht vakonderwijs?

Begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas – 11 april 2024
Voor leraren in opleiding is het vaak een uitdaging: hoe behandel je controversiële onderwerpen in de klas? Studenten leren tijdens de opleiding vanuit meerdere perspectieven naar een kwestie te kijken en te begrijpen dat iets dat voor henzelf niet gevoelig is, dat voor een ander wel zo kan zijn. Als werkplekbegeleider begeleid je de student bij het behandelen van controversiële onderwerpen in de klas – maar hoe pak je dit in de praktijk het beste aan? En wat nu als de student zelf heel anders met de controverse omgaat dan dat jij voor ogen hebt?
Deze bijeenkomst start met een inleiding door dr. Geerte Savenije, lerarenopleider en onderzoeker bij de ILO. Zij zal bespreken waardoor onderwerpen gevoelig kunnen zijn, praktische handvatten geven voor het omgaan met controverse in de klas en voor hoe je als werkplekbegeleider dergelijke lessen kunt voorbespreken met je student.
Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk voor 18 januari 2024 gepland maar kon wegens omstandigheden niet doorgaan.

Leren van elkaar: begeleiden in een snel veranderende context – 13 juni 2024
Als werkplekbegeleider word je regelmatig geconfronteerd met actuele ontwikkelingen, waar je niet 1-2-3 een pasklaar antwoord op hebt. Denk bijvoorbeeld aan de snelle opkomst van ChatGPT – op dat moment moet je vertrouwen op je kennis en ervaring als werkplekbegeleider. Welke tools heb je hiervoor als werkplekbegeleider ontwikkeld, en hoe kunnen andere werkplekbegeleiders hier van leren? Of heb je juist een vraag of een casus waar je graag over van gedachten zou willen wisselen? Laat het ons weten, dan gaan wij op zoek naar expertise binnen het werkveld om hier kennis met elkaar over te delen.
De bijeenkomst heeft als doel om ruimte te bieden aan persoonlijke leervragen van jou als werkplekbegeleider. Tijdens deze bijeenkomst zal dr. Maurice Schols, universitair docent bij de ILO, ingaan op een aantal actuele technologische ontwikkelingen, en hoe je deze kan inzetten in je eigen lespraktijk. Zo heeft hij bijvoorbeeld tools ontwikkeld, waarmee je ChatGPT juist kan inzetten in je lessen om communicatief taalonderwijs te bevorderen. Vervolgens worden de ingestuurde casussen besproken, waarbij er ruimte zal zijn om te leren van elkaars expertise als werkplekbegeleider.