Vakdidactiek 1

Het vak Vakdidactiek 1 is een eerste grondige kennismaking met de concepten en vaardigheden binnen het eigen schoolvak. De student leert de vakinhoud te vertalen naar de vakdidactiek door concepten, vaardigheden en didactische principes behorend bij het eigen schoolvak in te zetten. De student krijgt meer zicht op de kennis en vaardigheden die in het schoolvak centraal staan. Daarnaast vindt een vakspecifieke vertaling plaats van de onderwijskundige en pedagogische aspecten die in Pedagogiek en Algemene Didactiek A en Pedagogiek en Algemene Didactiek B aan de orde komen. In de eerste acht weken van Vakdidactiek 1 staat de vakdocent zelf centraal en worden de vakdidactische kennis en gereedschappen aangereikt om een goede start voor de klas te maken. De student maakt een eerste Lesontwerp.

  • We willen u, als werkplekbegeleider vragen om met de student te bespreken welk lesonderwerp geschikt is voor een Lesontwerp en wanneer de student deze les in de praktijk kan uitvoeren. Na de uitvoering van de les kunt u de les met de student nabespreken.

In het tweede deel van het vak komt de (individuele) leerling meer in beeld, door thema’s als motivatie, leerproblemen en diversiteit in de klas te behandelen. Als afronding van het vak past de student de inzichten uit de literatuur toe in het ontwerp van een samenhangende reeks van twee lessen (‘Lesontwerp 2’) en maakt de student een kennisbasistoets over de literatuur.

  • We willen u, als werkplekbegeleider vragen om te faciliteren dat de student de twee lessen in de praktijk kan ontwerpen en uitvoeren.