Conferentie Samen Opleiden 2021

Op 26 en 28 januari vond alweer de tiende conferentie Samen Opleiden plaats. Zoals alle jaren werd conferentie georganiseerd door de samenwerkende lerarenopleidingen (HvA, UvA, VU) en opleidingsscholen, met bijdragen vanuit alle instellingen en van buitenaf. Dit jaar was de conferentie online en verspreid over twee middagen. De thema’s waren Professionaliseren en Verbinden van theorie, praktijk en persoon. De keynotes waren van Sebastiaan Dönszelmann en Fred Korthagen en zijn elk bezocht door zo’n 150 deelnemers, die daarna uiteen gingen in workshoprondes.

Sebastiaan Dönszelmann verkende de moeizame vertaalslag in het onderwijs tussen wat bekend is dat werkt, en wat er in de praktijk gedaan wordt. Het is aanwijsbaar lastiger om ontwikkelingen door te voeren in het onderwijs dan in andere werkvelden. Verklaringen daarvoor liggen in de eigen schoolcontext, in de overtuigingen van docenten en in de manier waarop wij denken wanneer we het druk hebben.

Fred Korthagen ging met het publiek aan de slag  rond de kern van Samen Opleiden: hoe kunnen studenten optimaal leren van praktijkervaringen? En hoe leer je studenten reflecteren, zó dat ze enthousiast worden voor reflectie? Fred schetste daarbij een leerlijn voor reflectie, bestaande uit vier fasen, die het mogelijk maakt dat praktijk, theorie en persoon verbonden worden, met reflectie als onderlegger.

De thema’s van de conferentie zijn verder uitgediept in dertien workshops, gegeven vanuit de instellingen, de opleidingsscholen en buitenaf. Alle materialen van de conferentie worden verzameld en zijn te bekijken via deze link: https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/ftYMrZS8fdGqFYi