Conferentie Samen Opleiden 2024

Op 25 januari 2024 vindt voor de dertiende keer de Conferentie Samen Opleiden plaats, mede-georganiseerd door de HvA, UvA, VU én de opleidingsscholen.

Thema van 2024: Toekomstgericht Leraren Opleiden

Op deze conferentie verkennen we hoe we de nieuwe generatie docenten de kennis en vaardigheden kunnen meegeven om zich een leven lang in het dynamische docentenbestaan te blijven ontwikkelen. Hoe passen we AI in in het onderwijs, wat betekent flexibilisering voor de lerarenopleidingen, enzovoort. Op het programma: aansprekende keynotes en activerende en inspirerende bijdragen uit het werkveld.

De conferentie vindt dit keer op de VU plaats en kent zoals gebruikelijk een ochtend- en een middagprogramma. Bijdragen vanuit de opleidingsscholen zijn zeer welkom! Een bijdrage aanmelden kan tot 17 november via deze link: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eg5GcyAy8pjC4CO.