Training voor werkplekbegeleiders

Op 25 en 26 maart organiseert de ILO een training in begeleidingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders. Deze training zal in verband met de huidige corona-maatregelen online worden aangeboden. De WPB cursus is goedgekeurd door het lerarenregister als professionaliseringsactiviteit.

Het doel van de training is tweeledig:

  • het verbreden en verdiepen van de begeleidingsvaardigheden;
  • het (verder) verkennen en verdiepen van inzicht in de ILO-opleiding en de rol/positie van een werkplekbegeleider hierin.

Beide dagen staan in het teken van het verwerven van basisvaardigheden bij het begeleiden van een leraar-in-opleiding. De volgende vragen staan centraal:

  • Welke soorten begeleiding zijn mogelijk?
  • Welke soorten begeleiding zijn wanneer wenselijk?
  • Wat betekent dat voor het handelen van de werkplekbegeleider?
  • Wat is de rol van de werkplekbegeleider in het totaal van de Lerarenopleiding?
  • Wat is de rol van de ILO-competenties en van de leertaken in de opleiding en de lio-begeleiding?

Ook wordt aandacht besteed aan de plaats die het WPB-werk heeft binnen het totaal van de Lerarenopleiding en aan het hoe en waarom van enkele belangrijke momenten binnen het WPB-traject.