ILO-nieuwsbrief | juni 2023

De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de UvA kijkt terug op een mooi jaar. Samen met heel veel opleiders op scholen hebben we meer dan 200 nieuwe docenten opgeleid. Ook hebben we hard gewerkt aan een vernieuwd curriculum dat in september van start gaat. We wensen iedereen alvast een mooie zomer!

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

 • Curriculum ILO vernieuwd
 • ILO-keuzevakken: nascholing voor leraren in het vo
 • Startmodule voor zij-instromers in het beroep
 • Basistraining voor werkplekbegeleiders
 • Verdiepende themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders
 • Educatieve Module verankerd in de wet

Curriculum ILO vernieuwd

In september 2023 start de ILO met een vernieuwd curriculum voor het eerste deel van de opleiding. In de vakken Pedagogiek en Algemene Didactiek A en B wordt een groot deel van de hoorcolleges vervangen door practica gericht op pedagogische en didactische vaardigheden. Door deze practica willen we de verbinding versterken tussen theorie, de lespraktijk op school en de leervragen en doelen van de student. Hiermee sluit dit vak nog beter aan bij waar de studenten behoefte aan hebben in hun eerste maanden voor de klas. In de colleges en practica modelleren we diverse activerende werkvormen, zoals peer-feedback, kringgesprek en rollenspel. Voor een overzicht van de thema’s van de werk- en practicumcolleges per week, verwijzen we graag naar onze website.

Ook het tweede deel van de opleiding wordt momenteel herontworpen, zodat ook dat deel van het curriculum goed blijft aansluiten bij de behoeften van studenten en het werkveld. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die vanuit het vo mee willen denken over het curriculum van de ILO. Interesse? Neem dan contact op met Yvonne Rijns (y.t.s.m.rijns@uva.nl).

ILO-keuzevakken: nascholing voor leraren in het vo

Behoefte aan wat pedagogische verdieping? De keuzevakken uit ons masterprogramma staan ook open voor leraren in het vo. Komend schooljaar zijn de volgende keuzevakken in de avond geprogrammeerd (17.30-20 uur):

 • Pedagogische Ethiek (sept-okt. 2023)
 • Democratie, actualiteit en controverse in de klas (febr.-mrt 2024)

De vakken bestaan uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur en worden gegeven op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Voor meer informatie over de vakken, de leerdoelen en hoe je je kan aanmelden verwijzen we graag naar onze website. We stellen het op prijs als dit aanbod onder collega’s wordt verspreid of als het opgenomen wordt in de nascholingsagenda van school.

Startmodule voor zij-instromers in het beroep

Voor zij-instromende leraren die nog niet aan de lerarenopleiding kunnen beginnen omdat ze het geschiktheidsonderzoek nog moeten doorlopen, maar wel behoefte hebben aan het leren van basisvaardigheden, organiseert de ILO een startmodule voor zij-instromers in het beroep. In zes avondbijeenkomsten worden pedagogische en (vak-)didactische basistheorieën en -vaardigheden behandeld, zodat de leraar zich beter staande leert te houden voor de klas. Tussentijds wordt er thuis gewerkt aan opdrachten, gerelateerd aan het werk op school. De zelfstudie bedraagt zo’n 6 uur per week. Het succesvol afronden van de module leidt tot een korter opleidingsprogramma als de zij-instromer daadwerkelijk aan de lerarenopleiding start. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 september 2023 via de ILO-website.

Basistraining voor werkplekbegeleiders

Voor werkplekbegeleiders die voor het eerst een student (gaan) begeleiden, biedt de ILO een tweedaagse training aan gericht op begeleidingsvaardigheden. Deze training vindt plaats in Egmond aan Zee en is inclusief overnachting. De trainingen van komend schooljaar zijn op:

 • 9 en 10 oktober 2023
 • 4 en 5 maart 2024

Kijk voor meer informatie over de inhoud van de training en aanmelden op onze website. Aanmelden voor de training in oktober 2023 kan tot 20 september 2023.

Verdiepende themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders

Voor werkplekbegeleiders die ervaring hebben met het begeleiden van studenten biedt de ILO een aantal verdiepende themabijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor werkplekbegeleiders die een basistraining voor werkplekbegeleiders gevolgd hebben (bijvoorbeeld de basistraining die de ILO jaarlijks in Egmond organiseert, of een training van de eigen opleidingsschool). De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdagavond van 17 tot 20 uur op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam:

 • 28 september 2023 – Begeleidingsvaardigheden voor gevorderden
 • 23 november 2023  – Vakdidactisch begeleiden
 • 18 januari 2024  – Begeleiden bij controversiële onderwerpen in de klas
 • 14 maart 2024  – Thema wordt later vastgesteld
 • 13 juni 2024  – Thema wordt later vastgesteld

Voor meer informatie over de bijeenkomsten en hoe je je kan aanmelden kan je verder lezen op onze website.

Educatieve Module verankerd in de wet

De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met het wetsvoorstel ‘Verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding’. Hiermee is de Educatieve Module, na een experimentele fase van 7 jaar, verankerd in de wet. Met dit wetsvoorstel ontstaan meer mogelijkheden voor de opleiding om breder toe te laten (bijv. studenten met een bredere bachelor of met een bacheloropleiding gevolgd in het buitenland). Door de wetswijziging wordt het mogelijk dat we via deze route, samen met de scholen, meer academische leraren kunnen opleiden. Dat is heel goed nieuws!

Daarnaast is op verzoek van de coalitiepartijen de beperkte tweedegraads bevoegdheid die verkregen wordt met de Educatieve Module niet alleen geldig voor de onderbouw van havo en vwo, maar nu ook voor het gehele vmbo (inclusief basis en kader). In de komende maanden gaan we, uiteraard in afstemming met de scholen, bespreken hoe we de verbreding van de bevoegdheid goed kunnen laten landen in het curriculum van de opleiding.